Nordic CLL Study Centers Sweden

Uppsala University Hospital

Dr. Mattias Mattsson

Blodmottagningen/50C

751 85 Uppsala

mattias.mattsson@akademiska.se

+46-73-630 78 70

+46-18-61 50 47

 

Sunderby sjukhus

Department of Internal Medicine

Dr Birgitta Lauri

954 42 Södra Sunderbyn

birgitta.lauri@nll.se

+46-920-28 20 00

 

Södra Älvsborgs sjukhus

Prof. Per-Ola Andersson

Department of Internal Medicine

501 82 Borås

per-ola.anderson@vgregion.se

+46-33-616 10 00

University Hospital Skåne, Lund

Dr. Daniel Roth

VO Hematologi, Onkologi

och Strålningsfysik

222 41 Lund

daniel.roth@skane.se

+46- 46-17 10 00

 

Örebro University Hospital

Dr. Magdalena Kättström

Department of Internal Medicine

701 85 Örebro

magdalena.kattstrom@regionorebrolan.se

+46-19-602 10 00

 

Linköping University Hospital

Dr. Koroush Lotfi

Department of Hematology

Linköping University Hospital

581 85 Linköping

koroush.lotfi@regionostergotland.se

+46-10-103 00 00